O fundacji

Marcin Gortat otworzył swoją fundację w październiku 2009. Jego celem była i jest pomoc innym młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. W Polsce utalentowani sportowcy często stają przed problemem braku środków na rozwój własnego talentu i pasji. Oprócz funduszy brak jest również profesjonalnej opieki trenerskiej i szkoleniowej. Fundacja Marcina Gortata będzie starała się odnaleźć tych młodych i obiecujących zawodników, wesprzeć ich poprzez system stypendialny oraz dzięki współpracy z czołówką kadry szkoleniowej w Europie i USA zaoferować profesjonalne treningi rozwojowe.

Fundacja Marcina Gortata MG13 ma również na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia. Realizuje go poprzez działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także poprzez pomoc na rzecz instytucji, takich jak szkoły, domy dziecka, ośrodki opieki czy inne fundacje. Główną dyscypliną wspieraną w chwili obecnej przez Fundację jest koszykówka. W miarę rozwoju naszej organizacji, w przyszłości, planowane jest rozszerzenie działań na inne dziedziny sportu.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • Organizację obozów i treningów szkoleniowych dla dzieci i młodzież (Marcin Gortat Camp);
  • Ustanowienie stypendiów dla znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów;
  • Organizację zajęć i klas sportowych (Szkoła Sportowa MG, ligi międzyszkolne, turnieje streetball);
  • Wyposażenie w sprzęt sportowy oraz zakup innego wyposażenia dla szkół i instytucji kształtujących młodych.

Marcin doskonale rozumie, że pomocna dłoń życzliwych osób potrafi właściwie pokierować czyimś życiem i karierą zawodową. Gdyby w przeszłości nie spotkał na swojej drodze takich właśnie przychylnych mu ludzi, prawdopodobnie nigdy nie zostałby koszykarzem, ani tym bardziej zawodnikiem NBA – najlepszej koszykarskiej ligi świata. Poprzez Fundację stara się „uregulować dług” jaki kiedyś zaciągnął.

podpis